rezaná reklama

Tento typ reklamy je vyhotovený zo samolepiacej fólie vyrezanej na rezacom zariadení (rezací plotter), ktorá sa aplikuje na rôzne druhy podkladových materiálov. Reklama je vhodná do interiéru aj do exteriéru.

Využíva sa na polep výkladov, označenia prevádzok, otváracie hodiny, reklamné pútače, vývesné štíty, dopravné značenia, výstražné tabule, informačné systémy, orientačné tabule, svetelné reklamy, polep automobilov, autobusov a iné…